งานติดตั้งเครื่องเสียง HONDA HR-V


2019-04-12 17:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


ช่างแซม มีความสนใจ เกี่ยวกับ อุปกรณ์ อีเล็คโทรนิกส์ และ ไฟฟ้า มาตั้งแต่เด็ก ในอดีต เคยผ่านงาน ร้านเครื่องเสียงรถยนต์ ชื่อดัง จนกระทั่ง ปัจจุบัน เปิดร้านรับติดตั้ง และ จำหน่าย เครื่องเสียงรถยนต์ ของตนเอง ชื่อว่า SFx Sound Effect สนใจใช้บริการ กับ ช่างแซม โทร. 087-009-0808